Praktisch

Doelstellingen

  • Werknemers die aan lawaai worden blootgesteld, sensibiliseren/opleiden/ informeren en de nodige reflexen ontwikkelen om de blootstelling aan het risico te verminderen.
  • Over de nodige kennis beschikken om een doeltreffende strategie op te zetten voor de bestrijding van lawaai in uw bedrijf.
  • Over de nodige kennis beschikken om een risicoanalyse van de geluidsrisico’s uit te voeren en de vereiste actieplannen te implementeren.

Voor wie?

Alle bedrijven die worden geconfronteerd met lawaai op de werkplek.

Programma

  • Theoretische basisbeginselen, aangepast aan het niveau van de deelnemers (WN, HL, PA): akoestiek in het algemeen, notie van geluidsdosis, gezondheidsrisico’s (audiogrammen, luisteren naar opnames met doofheid en/of tinnitus).
  • Beoordeling van de blootstelling aan lawaai (WN, HL, PA): beoordeling van de blootstelling volgens de puntenmethode, bijdrageanalyse.
  • Strategieën voor de bestrijding van lawaai (HL, PA): optimalisatie van de werkorganisatie en van de inplanting van de werkzones, de geluidsgegevens van apparatuur vinden/begrijpen.
  • Principes voor de bestrijding van lawaai (HL, PA): verspreiding van geluid, geluidsisolatie, kappen, geluiddempers.
  • Geluidsmeting (PA): materiaal en methoden.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PA): types, beperkingen, doelstellingen.
  • Dynamisch systeem voor de beheersing van geluidsrisico’s (PA): bijdrageanalyse, blootstellingsanalyse, actieplannen.

Over de lesgever

De experten van Modyva

Methodologie

De opleiding vertrekt vanuit de concrete ervaring van de deelnemers en bouwt hier op voort vanuit een interactief werkmodel, wat een actieve participatie van de deelnemers met zich meebrengt. Tijdens de opleiding wisselen theorie, praktijk, denkoefeningen, werkgroepen en rollenspelen elkaar af.

Interesse in deze opleiding?

Intra-company

Op maat

We kunnen onze opleiding specifiek aanpassen aan jouw organisatie, na een zorgvuldige evaluatie van jouw behoeften.

Deze opleidingen kunnen je ook interesseren