Coaching, voor een betere balans in je leven en carrière

DSC07135

Individuele, team- of peercoaching

Coaching is een professionele relatie tussen de coach en de persoon die hij ondersteunt. Jij kan zo een betere balans in je leven en/of loopbaan bereiken en je levenskwaliteit verbeteren. Onze coaches passen een vorm van coaching toe die jou erkent als de expert in jouw persoonlijke en professionele leven, en die vertrekt vanuit het uitgangspunt dat jij creatief en vindingrijk bent. Zij volgen de gedragscodes van de International Coaching Federation (ICF).

De verantwoordelijkheden van een coach

Je băo academy coach heeft verschillende verantwoordelijkheden.

n-check
Ontdekt, verduidelijkt en stemt samen met jou het doel af dat jij wil bereiken.
n-check
Moedigt je aan om zelfonderzoek te doen.
n-check
Zorgt ervoor dat je zelf oplossingen en strategieën opstelt.
n-check
Maakt jou verantwoordelijk.
Coaching_individuel

Individuele coaching

Ongeacht je rol in een organisatie, kan je op een dag individuele ondersteuning nodig hebben om een moeilijkheid te overwinnen.

Individuele coaching is doorgaans gebaseerd op een pakket van +/- 15u. Dit omvat face-to-face sessies, maar ook contacten via telefoon, video-call of e-mail om een volledige opvolging van jouw doelstellingen te verzekeren.

Verkennende sessie

De eerste afspraak bestaat uit 2 gesprekken: een eerste tussen de sponsor en de coach, en een tweede tussen de coach en de coachee. Aan het einde van dit gesprek is het doel van de coaching vastgesteld, al kan dat gaandeweg nog evolueren.

Evolutieproces en taken

In sommige gevallen zullen beide partijen aan het einde van elke sessie overeenstemming bereiken over de concrete subdoelen die moeten worden bereikt. Dit ‘tasking’-proces helpt de coachee om geleidelijk de fasen van zijn ontwikkeling te integreren. Het maakt hem of haar ook bewust van het mogelijke effect van zijn evolutie op zijn werkomgeving (collega’s, klanten, enz.).

Terugkoppelen

Aan het einde van het coachingtraject vindt de afsluitende sessie plaats tussen opdrachtgever, coach en coachee. Samen evalueren ze de resultaten van de coaching. Als de initiële doelstelling meetbare prestatie-indicatoren bevat, worden die geëvalueerd.

Coaching_d_equipe

Teamcoaching

Teamcoachings organiseren we op alle organisatieniveaus: directiecomités, verkoopteams, back-office… Of het nu gaat om bewustwording en het verbeteren van het functioneren van een goed team, of het werken aan blokkades of conflicten.

Wij schaven de cursus en de inhoud van de teamcoaching naar jouw wens bij. Vaak maken intake-gesprekken met de teamleden een meer gerichte interventie mogelijk. In een paar dagen coaching zijn de resultaten zichtbaar en bovendien blijvend.

Peer_coaching

Peer-coaching

Peer coaching is een unieke leermethode gebaseerd op het onderling delen van ervaringen en coaching. Deze manier van leiderschapsontwikkeling combineert de voordelen van individuele coaching met die van groepstraining, onder begeleiding van een professionele coach.

Ideaal voor wie op zoek is naar snelle en effectieve ondersteuning om reeds geleerde (zelf)managementtheorieën effectief toe te passen: leidinggevenden, directeuren, teamleiders, projectmanagers, medewerkers, managers, coördinatoren…

Eenvoudige en pragmatische aanpak

De sessies vinden plaats in kleine groepen met gelijkaardige verantwoordelijkheidsniveaus. Theoretische concepten krijgen vorm om een effectieve implementatie in jouw dagelijkse realiteit mogelijk te maken. Peer coaching stelt iedereen in staat zijn eigen oplossingen te vinden in een groepskader.

De nadruk wordt gelegd op besluitvormingsprocessen, automatismen op het werk, ondersteunende of beperkende ideeën en maakt de ontwikkeling van nieuwe reflexen mogelijk.

Analyseren en oplossen van echte cases

De individuele ontwikkelingsdoelen komen vanaf het begin aan bod. Onder begeleiding van de coach gebruikt de groep de kracht van collectieve intelligentie om antwoorden te vinden op verschillende vragen. Iedereen krijgt antwoorden op de vragen die ze zichzelf stellen of de problemen die ze tegenkomen.

De gezonde groepsdynamiek geeft enthousiasme en voorkomt dat je terugvalt in oude gewoonten als je eenmaal terug bent in het dagelijks leven. Vanaf de dag na een sessie kun je gebruiken wat je hebt gezien, gehoord en ervaren, via je eigen casussen en die van andere deelnemers.

Vragen over één van onze opleidingen of onze begeleidingstrajecten?

Contacteer ons!