Praktisch

Doelstellingen

Aan het einde van de opleiding moeten de rugcoaches het volgende kunnen:

 • De onderdelen kennen van de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam en meer bepaald van de wervelkolom.
 • De risicofactoren voor de rug en ook de belangrijkste gewrichten waarmee men te maken krijgt op professioneel gebied kennen en kunnen aanduiden.
 • De belangrijkste dorsale pathologieën kennen en begrijpen;- de basisbeginselen kennen van de methoden voor analyse en beoordeling van de risico’s op rugproblemen en musculoskeletale aandoeningen.
 • Oplossingen en alternatieven voorstellen op het vlak van rugbeschermende handelingen en aanpassing van de werkpost.
 • Dienst doen als aanspreekpunt voor de collega’s, de hiërarchie en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming wanneer het gaat over het hanteren van lasten en het beschermen van de rug.
 • De werknemers sensibiliseren en opleiden in verband met een preventieve aanpak.

Voor wie?

De inhoud van de opleiding kan aangepast worden aan de specifieke noden van uw bedrijf en van het doelpubliek. De opleiding is bestemd voor iedereen die met deze problematiek te maken heeft.

Programma

Het programma omvat theoretische, praktische en didactische onderdelen :

 • Wetgeving ter zaken.
 • Theorie en praktijk in verband met de risicofactoren en de strategieën voor preventie van rugpijn en andere musculoskeletale aandoeningen.
 • Rugsparende handelingen voor verschillende sectoren en soorten bedrijven.
 • Oefeningen om de spieren te versterken en te stretchen.
 • Algemene inleiding tot de ergonomie.
 • Observatie van een werkpost en gebruik van een lijst om de risicofactoren te controleren en te beoordelen.
 • Het zoeken naar oplossingen en preventieve maatregelen, aangepast aan problematische situaties.
 • Leren om theorielessen te geven.
 • Leren om de technieken voor het hanteren van lasten te laten zien en aan te leren (met het bekijken van filmfragmenten).

Over de lesgever

De preventieadviseur-ergonoom of een gespecialiseerde trainer van Cohezio.

Methodologie

De opleiding vertrekt vanuit de theoretische kennis en de concrete ervaring van de deelnemers en bouwt hierop voort vanuit een interactief werkmodel, wat een actieve participatie van de deelnemers met zich meebrengt. Tijdens de opleiding wisselen theorie, praktijk en denkoefeningen elkaar af.

Interesse in deze opleiding?

Intra-company

Op maat

We kunnen onze opleiding specifiek aanpassen aan jouw organisatie, na een zorgvuldige evaluatie van jouw behoeften.

Deze opleidingen kunnen je ook interesseren